OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupená  starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

   OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,  záměr obce Nezvěstice

 

p r o n a j m o u t

část pozemku  parc.č. 728 (125m2). Předmětný pozemek je vedený v katastru nemovitostí  v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu  pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 25.10.2017

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83  nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

 

 

dokument bude sejmut 26.10.2017 06:52

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...