Obec Nezvěstice

OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

prodat

pozemek  parc.č.636/7 v k.ú.Nezvěstice o výměře 28 m2. Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 18.12.2017,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

 

Vyvěšeno dne 1.12.2017

 

 

Sejmuto dne 19.12.2017

 

 

dokument bude sejmut 19.12.2017 10:55

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 40 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...