Odpady je možné ukládat na sběrné místo, které je v naší obci určeno za ,,Restaurací BON“

             ve dnech 10. a 11.5.2017 od 8.00 do 18.00 hodin

 

Seznam svážených druhů odpadů

Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje

Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čisticí prostředky

Nepoužitá léčiva (staré léky)

Pneumatiky osobní (bez disků)

Pneumatiky nákladní (bez disků)

Olověné akumulátory

Baterie včetně autobaterií

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Vyřazená zařízení domácího chlazení

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní

 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)

Ostatní odpad jako je azbest, eternit, stavební materiál a objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou v seznamu sbíraných odpadů. Tyto odpady neodkládejte na sběrné místo nebezpečných odpadů za Restauraci BON.

sběr objemných odpadů bude probíhat v jiném termínu

 

dokument bude sejmut 11.5.2017 23:12

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 38 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...