RO bere na vědomí:

1) Žádosti o pronájem letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže – p…………….,

     Nezvěstice ………., IČO …………………., p……………….., ……………………., Plzeň, IČO …………………,

    ……………….., ………………….., ……………., IČO:…………………

2) Oznámení stanoviště včelstev na č. parc.152/19 v k.ú.Nezvěstice – p………………, Plzeň.

3) Pozvánku na valnou hromadu Mikroregionu Radyně  konanou dne 31.1.2017.

4) Zápisy kontrolního výboru – 31.10.2016, 30.11.2016.

   5) Zápisy z jednání sociální komise – 10.5.2016, 20.9.2016, 13.12 2016 a hodnotící zprávu 2016 – 

       odborné sociální poradenství v obci Nezvěstice.

   6) Poškození sloupů veřejného osvětlení u bytovek u OÚ Nezvěstice (řeší Policie ČR) – pojistná událost 

       č.2017/0405/10- 2017/183 nahlášena Hasičské pojišťovně.

 

 

RO schvaluje:

1) Pronájem letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže na sezonu 2017 – p.Vladimír

     Görgel, Husitská 106/1, Praha, IČO:75511801.

2) Podat žádost o dotaci na opravu místních komunikací z PSOV PK 2017 – Projekty obcí (max.dotace 500 000,-Kč, 70% celkových nákladů obce).

3) Pronájem nebytových prostor  o výměře 14m2 od 1.2.2017 pí. ……………….. za účelem skladových prostor bazaru. Nájemné 880,-Kč/měsíčně.

4) Dodatek ke jmenovacímu dekretu  ze dne 6. dubna 2012 pro pí…………………….., ředitelku

     Mateřské školy Nezvěstice. Tímto Dodatkem se mění jmenování na dobu určitou (6 let) na jmenování na dobu neurčitou.

 RO neschvaluje:

1) Připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet” dne 10.3.2017.

 

RO ukládá:

  I.místostarostce:

1) Připravit návrh smlouvy na pronájem areálu letní restaurace a převlékáren a o výsledku výběru 

     informovat všechny zájemce.

 

 

Usnesení schváleno :  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Pro 5 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...