RO bere na vědomí:

1) Žádost obce Milínov o uzavření společného školského obvodu MŠ.

2) Odvolání obce ke stanovisku FÚ – DPH za 3.čtvrtletí 2016 – příloha č.2.

3) Vrácení faktury č.100170018 ve výši 594 676,27 Kč firmě Stavmonta s.r.o. za opravu milínovské

     komunikace v rámci reklamace akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV”  – příloha č.3.

4) Inventarizační zprávu ZŠ Nezvěstice za rok 2016, finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016.

5) Finanční rozvahu, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 MŠ Nezvěstice.

RO schvaluje:

1) Návrh smlouvy o pronájmu prostor určených k podnikání (letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže na sezonu 2017) mezi obcí Nezvěstice p.Vladimírem Görgelem, Husitská 106/1, Praha, IČO:75511801. Nájem od 13.5.2017 do 30.9.2017 a nájemné 21 000,-Kč/sezona – příloha č.1.

2) Finanční dar pro MŠ Nezvěstice ve výši 1200,-Kč/rok od Migala Trading s.r.o. (umístění reklamního 

     poutače).

3) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2016 z hlavní činnosti 45 314,- Kč a 

     z doplňkové činnosti 3 214,-Kč do rezervního fondu 10 182,-Kč a fondu odměn 38 400,- Kč.

4) Poskytování odborného sociálního poradenství v roce 2017 v DKS Nezvěstice (9x2hodiny za 5400,-Kč) – Centrum pro zdravotně postižené PK.

5) Poskytnutí dotace ZO ČSZ Nezvěstice ve výši 6000,-Kč na činnost v roce 2017.

RO ukládá:

I.starostovi:

1)Projednat na zasedání ZO žádost obce Milínov o uzavření školského obvodu MŠ.

2) Projednat na zasedání ZO –  OZV o nočním klidu,

                                                  OZV o regulaci hlučných činností,

                                                  OZV o školských obvodech MŠ Nezvěstice.

 

  I.místostarostce:

1) Připravit návrhy OZV obce k projednání zastupitelstvem.

 

Usnesení schváleno :  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

  Pro 5 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,

Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...