RO bere na vědomí:

  1) Podání žádosti o dotaci dne 13.2.2017 na akci ,, II. etapa nástavby a přístavby ZŠ – Půdní vestavba  

      učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření + vybavení učebny výpočetní techniky” z   

      Integrovaného regionálního operačního programu – výzva č.47.

2) Vrácení faktury č.100170018 ve výši 594 676,27 Kč firmou Stavmonta s.r.o. za opravu milínovské

     komunikace v rámci reklamace akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV” .

3) Příkazní smlouvu s firmou DOMOZA projekt na zpracování žádosti o dotaci do 24.2.2017 na akci

   ,,Údržba a oprava polních cest – Obec Nezvěstice” za cenu 12 000,-Kč bez DPH + 3% z přiznané

     dotace.

 

RO schvaluje:

1) Podání žádosti o dotaci na opravu komunikace ,,Polní cesta Nezvěstice – Olešná III.”. Dotační titul MZ ,,Údržba a oprava polních cest” max.výše dotace 70%, předpokládané výdaje cca 2 500 000,-Kč s DPH.

2) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2016 v částce 60 510,71 Kč do rezervního  

    fondu 30 510,71 Kč a fondu odměn 30 000,- Kč.

3) Plnou moc pro JUDr.Šindelářovou na zastoupení ve věci reklamace proti společnosti STAVMONTA

    spol.s.r.o. ( oprava milínovské komunikace).

 

Usnesení schváleno :  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,

Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...