RO bere na vědomí:

1)  Žádost TJ Sokola Nezvěstice o podporu při rekonstrukci oplocení zahrady za sokolovnou.

2)  Platební rozkaz vydaný Okresním soudem Plzeň-město. Žalovaný Mazeppa s.r.o. má zaplatit  

     žalobci obci Nezvěstice pohledávku ve výši 634 107,-Kč a náklady řízení ve výši 72 216,80 Kč.

 

RO neschvaluje:

1) Nabídku agentury Marcely Studničkové na pojištění právní ochrany.

2) Nabídku p.Štýse na ,,Váš divadelní rok 2017″ – nabídka divadelních představení.

3) Pořízení použité schodišťové plošiny a to na základě posouzení odborné firmy (výtahy VOTO).

 

RO schvaluje:

1) Podání přihlášky, zpracovanou a předloženou charakteristiku obce Nezvěstice do soutěže Vesnice 

     roku 2017.

2)  Žádost o vyjádření k potřebnosti sociálních služeb Centrum Hájek z.ú.

3)  Přijetí dotace  z dotačního titulu PSOV PK 2017 – Projekty obcí ve výší 280 000,-Kč na akci

     ,,Opravy místních komunikací”.

4) Nabídku p.Tomáše Strejce – Pracovní plošina, Měcholupy na rozšíření veřejného osvětlení

    (komunikace směrem k nové ČOV) za cenu 35 000,-Kč bez DPH dle PD (bez svítidel, sloupů a stavby 

    sloupů).

5) Umístění nové autobusové čekárny u truhlářství Domino v rámci akce Mikroregionu Radyně.

    Předpokládané náklady na novou čekárnu 80 000,-Kč, dotace 57 000,-Kč.

6) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.46/2016 s firmou Kaziko a.s. (nástavba a přístavba ZŠ). Cena

    díla celkem navýšena o rezervu na 22 440 386,61 Kč s DPH.

 

 RO ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na ZO žádost o směnu pozemku č.328/12 ve vlastnictví ………. a ………………… o

     výměře 40m2 za část obecního pozemku č.636/3 o výměře 50m2.

                                                                                                                                            

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola         

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

 

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...