RO bere na vědomí:

1)  Závěrečné vyhodnocení akce od SFŽP ČR na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV”. 

     Projekt splnil podmínky pro vydání závěrečného vyhodnocení. Příloha č.1 Usnesení.

2)  Zápis z 15. zasedání kontrolního výboru ze dne 29.3.2017.

3)  Zaslanou žádost obce  na KÚPK o opravu krajské komunikace č.1774 (v úseku od bývalého krámu             

     v Olešné po dům č.p.319, Ing.J.Hrdina).

4)  Nabídky (březen/2017) na výměnu části oken na budově ZŠ Nezvěstice (přední část staré budovy,

     jídelna, vyvařovna, nová sborovna): Camelot projekt a.s. – 721 340,-Kč bez DPH, Oknoplastik  s.r.o.          

     –  675 646,46Kč bez DPH, Vekra okna – 709 908,-Kč bez DPH .

5) Rozšířenou nabídku (květen/2017) na výměnu části oken na budově ZŠ Nezvěstice (přední část staré  

     budovy, jídelna, vyvařovna + nová ředitelna): Oknoplastik  s.r.o. – 724 854Kč bez DPH. 

6) Výzvu k podání nabídky ,,Nezvěstice – Stavební úpravy MK (p.č.41/4) a prodloužení dešťové 

a splaškové kanalizace, Olešná”. Předpokládaná cena veřejné zakázky 5 720 000,-Kč bez DPH, realizace max. do 15.11.2017.

7) Výzvu k podání nabídky ,,Interiérové vybavení ZŠ Nezvěstice, nástavba”. Předpokládaná cena               

    1 950 000,-Kč bez DPH. Realizace max. do 18.8.2017.

 

RO neschvaluje:

1) Žádost ………….. o jednorázovou podporu družstva st.žáků TJ Sokola Nezvěstice na mistrovství

    ČR – házená. Obec poskytuje TJ Sokolu roční příspěvek na činnost.

2) Žádost spol. Berdych, s.r.o. o uložení zeminy na p.č.1277 v k.ú.Nezvěstice (návoz 3000m3 zeminy

    na pozemek pronajatý společnosti ALIMEX – daňčí obora).

 

RO schvaluje:

1)  Nabídku (5/2017) na výměnu části oken na budově ZŠ Nezvěstice (přední část staré budovy,

     jídelna, vývařovna + nová ředitelna): Oknoplastik  s.r.o. – 724 854Kč bez DPH. 

2)  Pronájem nebytových prostor v budově Zdravotního střediska, Olešnáč.p.20 od 15.6.2017                         

     do 31.8.2017 společnosti Kaziko a.s.. Nájemné včetně služeb 4 000,-Kč/měsíc.

3)  Smlouvy o pronájmu prostor určených k podnikání na zdravotním středisku od 1.7.2017 do 30.6.2018 – pí…………… (masáže) – nájem 3265,-Kč/rok, pí……………… (masáže, pedikúra) – nájem 3265,-Kč/rok, Bc…………………… (masáže, rekondiční a regenerační služby) – nájem 4890,-Kč/rok, pí………………….(fyzioterapie) – nájem 6515,-Kč/rok, pí………………… (masáže) – nájem 1640,-Kč/rok.

4) Výpověď smlouvy k 31.12.2017 mezi obcí a dodavatelem Energie Pro s.r.o. na dodávku plynu a el.energie ( obecní budovy).

5) Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,-Kč pro ZO ČSCH Nezvěstice na činnost v roce 2017.

6) Rozpočtové opatření č.3/2017. Celkové příjmy 43 917 300,-Kč, celkové výdaje 52 554 340,-Kč.   

    Příloha č.2 Usnesení.

7) Sběr objemných odpadů dne 25.5.2017.

8) Přijetí sponzorského daru od Radynet s.r.o. ve výši 2000,-Kč (příspěvek na konání oslav osvobození 

    dne 13.5.2017).

9) Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 000,-Kč pro Lokálka Group  na uskutečnění tradiční jízdy 

    vlaků a autobusů ,,Hamerník expres 2017“.

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Stanovení výběrových komisí na otevírání obálek dne 23.5.2017 na akce ,,Nezvěstice – Stavební 

     úpravy MK (p.č.41/4) a prodloužení dešťové a splaškové kanalizace, Olešná” a ,,Interiérové vybavení 

     ZŠ Nezvěstice, nástavba”.

2) Oslovit firmy na zaslání nabídek na dodávku energií pro obec od 1.1.2018.

 

II.místostarostce:

1) Zajistit sběr a svoz objemných odpadů dne 25.5.2017.

        Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 Pro 5 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková        

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...