Obecní úřad Nezvěstice
Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok 2015

Tato výroční zpráva za rok 2015 je zpracována v souladu s §18, Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění Zák. č. 176/2006 Sb. a pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok.
V průběhu celého sledovaného období bylo postupováno v souladu se shora uvedeným zákonem.
Počet podaných žádostí o informace: 3
1) č.j.211/2015 – stavební projekty obce v roce 2015
2) č.j.481/2015 – povolení kácení stromů v rámci akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV,,
3) č.j.1061/2015 – předání žádosti o zařazení nemovitostí do plánu výstavby
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí rozsudku soudu 0
Výsledky řízení v sankcích 0
V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny na úřední desce a jsou dálkově přístupné na internetové adrese www.nezvestice.cz.

Lukáš Karkoš
starosta
Výroční zpráva byla schválena RO č.31 dne 13.1.2016

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...